ფასდაკლების დასრულებამდე დარჩა

%Dდღე %Hსაათი %Mწუთი %Sწამი
მედიკამენტები

2+1

შეიძინე ნებისმიერი მედიკამენტი და მიიღე მესამე საჩუქრად

მედიკამენტები

2+1

შეიძინე ნებისმიერი მედიკამენტი და მიიღე მესამე საჩუქრად