ხარისხის პოლიტიკა

შპს “ნეოფარმი“-ს მისიაა საკანონმდებლო ნორმების მუდმივი დაცვით პარასამკურნალო საშუალებების, საკვები დანამატების,ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების, ვიტამინების, ნატურალური წვენების, სასურსათო პროდუქტების, ნუტრიციოლოგიური დანიშნულების პროდუქტებისა და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებითა და რეალიზაციით, ასევე სამედიცინო პროდუქციის იმპორტ/ექსპორტითა და რეალიზაციით დაიმკვიდროს ბაზრის ლიდერის პოზიცია აღნიშნულ სეგმენტში და შექმნას ისეთი ხარისხის ბრენდი, რომელიც კლიენტის მოლოდინს ყოველთვის აკმაყოფილებს.

ჩვენი ხედვა ხარისხთან მიმართებაში არის შემდეგი:
ვიყოთ სტაბილურობისა და ხარისხის გარანტი ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქტის
დამზადების და მიწოდების სეგმენტში
განუწყვეტლივ ვაუმჯობესებდეთ ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობას ხარისხის
უზრუნველყოფის სტრატეგიის და მიზნების სწორი დაგეგმვის, კლიენტზე ორიენტირების,
მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურობის ამაღლების
საფუძველზე.

კომპანიის ხარისხის მიზნებია
პროდუქტების და მომსახურების დივერსიფიკაცია და შემოსავლების მუდმივი ზრდა;
დაინტერესებული მხარეების/კლიენტის საჭიროებების და კმაყოფილების შეფასების
მუდმივი ანალიზი და გაუმჯობესება;
შიდა პროცესების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება;
პროდუქტის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება;
პერსონალის კვალიფიკაციის და მოტივაციის მუდმივი გაუმჯობესება;
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მუდმივი გაუმჯობესება